PREDBILJEŽBE ZA UPISE U PEDAGOŠKU GODINU 2018. / 2019.

PREDBILJEŽBE ZA UPISE U PEDAGOŠKU GODINU 2018. / 2019.

OD 21. 05. – 01. 06. 2018.

POTREBNO DOSTAVITI:

  • PRIJAVA ZA UPIS
  • UPITNIK ZA RODITELJE
  • RODNI LIST ZA DIJETE
  • LIJEČNIČKU POTVRDU O PROCIJEPLJENOSTI DJETETA
  • POTVRDA POSLODAVCA O ZAPOSLENJU (za oba roditelja) ILI e-IZVADAK (ne stariji od 5 dana, može neovjeren)
  • PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE (za oba roditelja)

Prema općoj uredbi o Zaštiti podataka, izjavljujemo da prikupljeni podatci služe isključivo u svrhu popunjavanja dokumentacije vrtića i neće biti korišteni u niti jednu drugu svrhu.

RODITELJI koji imaju pravo na popust temeljem DJEČJEG DODATKA ILI NEKE DRUGE SOCIJALNE KATEGORIJE podižu u Gradu Bakru UPITNIK ( AKO JE DIJETE PRIMLJENO U VRTIĆ), te popunjen sa svim traženim dokumentima dostavljaju u Grad Bakar.

REZULTATI UPISA BIT ĆE OBJAVLJENI PONEDJELJAK 11. 06. 2018.

UPISE JE POTREBNO POTVRDITI SVOJIM POTPISOM KOD ODGOJITELJICA DO PETKA 15. 06. 2018.

UPISE SU OBAVEZNI OBNOVITI I RODITELJI DJECE KOJA POLAZE VRTIĆ, U PROTIVNOM NEĆE BITI UPISANI ZA NAREDNU PEDAGOŠKU GODINU – POPUNITI SAMO PRIJAVU ZA UPIS

FORMULARI: