NATJEČAJ ZA IZBOR RAVNATELJA/ICE 17.09.2018.

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju, Upravno vijeće vrtića dana 17.09.2018. raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Bambi. Za ravnatelja može biti izabrana osoba koja ispunjava uvijete prema Zakonu o predškolskom odgoju. Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine. Uz prijavu priložiti dokumentaciju propisanu Zakonom o predškolskom odgoju.

Predsjednik UV Marko Mlinarević

 

KLASA: 601-02/18-05-04

URB: 2170-54/03-04-18-05